Amelia's AKC Bernese Mountain Dogs Piedmont, Mo. 573 440 4609